Stutteri Harlunder et mindre stutteri med opdræt af forædlede Oldenborgheste.
Vi er placeret ude i det vestjyske..
Vi ønsker at avle oldenborgheste som "kan og vil".